Да осъзнаем какво ще ни струва да дисциплинираме себе си

Да осъзнаем какво ще ни струва да дисциплинираме себе си

Радвайте се в надеждата, в скръб и изпитание бъдете твърди и търпеливи, в молитва – постоянни. –РИМЛЯНИ 12:12

Като християни, много от нас живеят с идеята, че всичко в живота ни трябва да бъде съвършено просто, понеже сме християни. Но Исус съвсем ясно ни предупреждава: …В света ще имате скърби и изпитания, и гонения, и беди, и притеснения… (ЙОАН 16:33).

Исус каза, че ще трябва да се справяме с житейските проблеми. Тези неща са част от живота и ние всички ще трябва да се изправим пред тях, докато се отказваме от нашите егоистични желания, за да можем да следваме Бога.

Апостол Павел написа: Но [като боксьор] аз уморявам тялото си [държа се с него грубо, дисциплинирам го чрез трудности] и го подчинявам… (1 Коринтяни 9:27).

Павел говори тук за самодисциплина. Да дисциплинираме себе си означава да отхвърлим нашите грешни желания и с Божията благодат да вършим правилното нещо, без значение какво ще ни струва.

Това не винаги е лесно. Да умрем за себе си означава, че това ще ни донесе съответното страдание, но запомнете – когато сме лице в лице с нашето страдание, има надежда, защото Христос победи света! И както Павел казва: ние можем да се радваме и да тържествуваме в надеждата; да бъдем твърди и търпеливи в скръб и изпитание; и да бъдем постоянни в молитва.

Молитва

Господи, аз решавам предварително да Ти бъда угоден, независимо дали моята плът иска това, или не. Дори ако трябва да пострадам, за да извърша Твоята воля, аз зная, че има надежда, защото Твоят Дух е в мен и Ти Си победил света.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon