Да поемем отговорност

Блажен (щастлив, богат, за завиждане) е онзи човек, когото Ти дисциплинираш и инструктираш, O, Господи, и когото учиш от закона Си, за да му дадеш сила да запази спокойствие през дните на нещастието, докато се изкопае [неизбежния] ров на поквара за нечестивия. –ПСАЛОМ 94:12–13

Когато животът или хората ни разочароват, ние имаме отговорност да останем стабилни и да продължим напред с Божията цел за живота ни.

Разгледайте Псалом 94:12–13. Отбележете, че тук не се казва, че Бог трябва да ни направи и да ни поддържа спокойни. Казва се, че Той ни дава силата да поддържаме себе си спокойни. Ние сме партньори на Бога. Неговата част е да ни даде способност, а нашата част е да бъдем отговорни и да упражняваме тази способност.

Отговорност означава „да откликнем и да приложим способността, която имаме“. Един безотговорен човек иска Бог да направи всичко, докато той не прави нищо освен да следва своите чувства. Но не позволявайте на чувствата да контролират и управляват живота ви. Изповядайте на глас точно сега: „Аз присъствам на моята последна съжалителна седянка“. Мога да ви обещая, че накрая ще се чувствате много по-добре относно себе си като поемете отговорност, а не като я избягвате.

Бог се грижи за вас, но Той няма да извърши вашата част. Той ви дава сили да я извършите, но нека да наблегна на това, че Той няма да я извърши вместо вас! Предизвиквам ви да застанете твърдо, да поемете отговорност и да започнете да работите заедно с Бога, за да имате този благословен живот, който Той е планирал за вас.

Молитва

Господи, Твоето Слово казва, че Ти си ми дал способността да запазя спокойствие. Аз приемам това днес. Няма да позволя на моите чувства да управляват живота ми, а ще бъда отговорен и ще откликна по начина, по който Ти искаш.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon