Да познаваме Божия характер

Да познаваме Божия характер

Вкусете и вижте, че Господ (Нашият Бог) е добър! Блажен (щастлив, благословен, за завиждане) е онзи човек, който уповава на Него. –ПСАЛОМ 34:8

Важно е да познаваме Божия характер. Защо? Това ни дава способността да разпознаваме нещата. Ако не познаваме характера на Бога, как можем изобщо да познаем кой е от Бога и кой не е от Бога? Ето три от чертите на Божия характер, които ми помагат да разбирам правилно кой е Той и какво прави:

  • Справедливост: Бог е Бог на справедливостта. Тази дума „справедливост“ е толкова удивителна, защото означава, че Той винаги ще поправи всичко, което е погрешно и ще го направи правилно. Това ми помага да не се притеснявам, когато злоупотребяват с мен, защото знам, че Бог ще ми донесе справедливост. Защото Той е такъв.
  • Доброта: Бог е добър – този факт никога няма да се промени. А Той е добър през цялото време, не само от време на време или когато нещата се случват по вашия начин. В Псалом 34:8 се казва: Опитайте и вижте, че ГОСПОД е добър! Когато нещата са зле, намирам голямо насърчение в Божията доброта.
  • Святост: Бог е свят и праведен и Той иска да ни направи святи, чисти и свободни от омърсяването на греха. Откровено да ви кажа, това много ми е помогнало в моето ходене с Бога – да осъзная, че всичко което Той прави, е правилно, независимо дали ми харесвам, или не. Това ми помага да действам в синхрон с Него.

Тези три характерни черти не са единствените характеристики на Бога, но те са някои от най-важните и силни черти за мен.

Насърчавам ви да прекарате известно време и да разгледате тези и други черти на Божия характер, които са важни за вас. Когато изучавате кой е Той, Святият Дух ще ви помогне да придобиете Неговите черти във вашата личност. Започнете да ги практикувате в ежедневието си и вижте какво прави Бог… „Опитайте и вижте“ колко добър е Той!


Молитва

Господи, Ти си чудесен! Твоята правда, доброта, святост и безброй други черти ме удивяват и ми напомнят колко велик си Ти. Продължавай да ми напомняш за Твоя характер, за да мога да приличам повече на Теб.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon