Да познаваме добре Божието слово

Писах на вас, бащи, защото познавате Този, Който е отначало. Писах на вас, младежи, защото сте силни и Божието слово [винаги] пребъдва във вас (в сърцето ви), и победихте лукавия. –1 ЙОАН 2:14

Ако се чудите защо изглежда винаги минавате през нещо – сблъсквате се с един или друг проблем – и нямате победа в живота си, може би трябва да прекарвате повече време, размишлявайки върху Словото.

Много вярващи ходят на църква всяка седмица да слушат как някой друг им проповядва Словото, но те самите никога не знаят какво се казва в Словото. Ако искате да живеете победоносен живот, дайте на Божието слово приоритет в ежедневието си. На практика това може да означава вие да изповядвате Словото, докато се приготвяте сутрин, или да слушате поучение или хваление на път за работа. Може да искате да използвате времето си за обяд, за да четете Словото, или да излизате навън и да се молите.

Това са само някои идеи за интегриране на Божието слово в живота ви.  Направете това, което е най-добро за вас, за да се уверите, че следвате и вършите Неговата истина редовно и постоянно. Когато давате приоритет и подобаващо място на Неговото Слово, това ще промени живота ви.

Молитва

Господи, аз искам напълно да интегрирам Твоето Слово в живота си. Не искам просто да слушам някой друг да ми разказва Словото веднъж седмично, аз искам да го познавам лично за себе си. Води ме и ми показвай пътя, по който да следвам постоянно Твоето Слово.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon