Да получим Божията сила чрез молитва

По време на земния Си живот, Исус със силен вик и сълзи отправи молитви и молби към Бога, Който можеше да го спаси от смърт, и бе послушан поради благоговението Си.  –ЕВРЕИ 5:7

Молитвата е толкова силна, защото обединява сърцата на хората на земята със сърцето на Бога в небесата. Когато се молим, ние се свързваме с Бога и Той влияе на ежедневието ни отвъд нашето разбиране.

Аз вярвам, че молитвата е едно от най-големите и мощни сили в цялата Вселена, които са на наше разположение. Това може да изглежда като едно много смело изявление, но е вярно! Молитвата отваря вратата за това Бог да може да работи. Това е дейността, с която вие и аз можем да се ангажираме тук на земята, когато имаме нужда силата на небесата да дойде в живота ни и да ни донесе мъдрост, да ни даде посока, насърчение или чудотворен пробив. Молитвата ни свързва със силата на Бога – и затова тя е по-голяма сила от всичко останало, което изобщо можем да си представим. Дори Исус трябваше да се моли и да получи тази сила, когато беше на земята.

Само Божията сила може да донесе мир и радост, да ни даде мъдрост, тя дава чувство на стойност и смисъл в човешкия живот и изработва всяко чудо.

Искате ли да видите тази сила да работи в живота ви? Тогава направете молитвата ваш приоритет.

Молитва

Господи, силата на молитвата е абсолютно удивителна. Аз искам да се свържа с Теб и да видя Твоето действие в живота си, така че правя посвещение сега да се моля постоянно и да търся Твоето присъствие.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon