Да Приличаме На Христос

Да приличаме на Христос

Защото, които предузна [за които знаеше и които възлюби отнапред], тях и предопредели още от самото начало да бъдат съобразни с образа на Неговия Син [и да споделят Неговата вътрешно подобие], за да бъде Той първороден между много братя. Римляни 8:29

Най-добрата цел, която един християнин може да има, е да прилича на Христос. Исус е изключително точен образ на Бог Отец и ние сме призовани да следваме Неговите стъпки. Той дойде като Пионер на нашата вяра да ни покаже на практика с пример как можем да живеем. Ние имаме възможността да се отнасяме с хората така, както Исус го правеше. Нашата цел не е да видим колко успешни можем да бъдем в работата си или колко известни можем да бъдем. Целта не е просперитетът, не е популярността и не е дори това да изградим голямо служение, а да бъдем преобразени в образа на Исус Христос.

Духовната зрялост или подобието на Христос не може да бъде придобита без „да умрем за себе си”. Това просто означава да кажем да на Бога и не на самите нас, когато нашата воля и Божията воля са противоположни. Исус каза на Неговите ученици, че ако те искат да Го следват, ще трябва да вземат кръста си и да го носят ежедневно.

За да следваме Христос и да станем като Него, ние избираме да забравим за това какво искаме ние – нашите планове, да търсим нашите собствени пътища и начини – а вместо това Му се доверяваме да ни покаже каква е Неговата воля за нас. Неговата воля винаги води до дълбока радост и удовлетворение.


Вие сте Божиите посланици – представяйте Го добре!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon