Да притихнем пред Бога

… Млъкнете и знайте (разпознавайте и разбирайте), че Аз съм Бог; ще се възвися между народите, ще се възвися на земята.  –ПСАЛОМ 46:10

Едно от най-важните неща, което можем да научим в нашия свят днес е как да застанем в мир и тихо пред Бога.

Вярвам, че една от най-важните причини толкова много от нас да преживяват нервен срив и стрес е защото ние не знаем как да стоим мирно и тихо. Като прекарваме време, в което да опознаваме Бога, ние се учим да чуваме Неговия тих, нежен глас, за да може Той да насочва и оправя пътищата ни.

Ние трябва да се научим да бъдем тихи отвътре и да стоим в състояние на мир и спокойствие, така че да бъдем винаги готови да чуем гласа на Господа. Много хора днес тичат от едно нещо към следващото. Понеже техните умове не знаят как да бъдат тихи и спокойни, те не знаят как да притихнат и да бъдат спокойни в сърцата си.

Ако просто забавим работата на ума си и притихнем достатъчно, за да чуем подканата на Святия Дух, ние можем да живеем на място на мир и спокойствие, и да сме готови да откликнем с покорство. Лесно е да се види, че да водим спокоен, щастлив живот, свободни от изтощение и нервен срив, не е чак толкова сложно, когато можем да застанем мирно и тихо пред Бога.

Молитва

Господи, аз разпознавам, че само Ти си единственият Бог. Зная, че да застана мирно и тихо пред Теб е важно, така че покажи ми как да остана притихнал и спокоен вътре в себе си, винаги готов да чуя Твоят глас.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon