Да се изпълваме с Бога

Да се изпълваме с Бога

Така че, вкоренени и основани в любовта… да се изпълните (цялото ви същество) в цялата Божия пълнота [да имате най-богатата мярка на божествено присъствие и да станете тяло, изцяло облечено и изпълнено със Самия Бог]! (ЕФЕСЯНИ 3:17,19)

Да бъдем ежедневно изпълнени с Божието присъствие и сила е прекрасно и според днешния стих това е Божията воля за нас. Да бъдем изпълнени с Бога е много по-добре, отколкото да сме изпълнени със себе си. Егоизмът е нещастен начин на живот, но Бог ни е осигурил начин да живеем за Него и за другите, чрез Исус Христос.

Библията ни учи, че „Христос умря за всички, за да не живеят вече живите за себе си, но за Този, Който за тях е умрял и възкръснал.“ (2 Коринтяни 5:15). Поради делото на Исус, ние можем да имаме прекрасен живот, изпълнен с мир и радост. Той ни дава любов към другите, за да не живеем само за собствените си удоволствия и цели.

Да бъдем изпълнени с Божието присъствие изисква да Го търсим, да изучаваме Неговото Слово и да развием навици, които правят място за Него в живота ни. За да започнем деня си правилно, трябва първо да отделяме време за изучаване на Писанието и общение с Бога. Този ден е Божий дар за вас, така че не го пропилявайте! Той чака да ви изпълни със Своето присъствие, така че поискайте го и го приемете, за да бъде радостта ви пълна.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Бъдете изпълнени с Бога и Му позволете да докосне другите чрез вас.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon