Да се молим с Божиите молитви

Да се молим с Божиите молитви

Понеже, както небето е по-високо от земята, така и Моите пътища са по-високи от вашите пътища и Моите помисли – от вашите помисли. (ИСАЯ 55:9)

Мисля, че една от причините, поради които ние понякога се чувстваме неудовлетворени в молитвата или чувстваме, че не сме „завършили” молитвата си за нещо, е че прекарваме толкова много време да се молим с нашите молитви. Но аз ви казвам че има по-добър, по-висш и по-ефективен начин: да се молим с Божиите молитви. Да си кажа честно, ако аз се моля с моите молитви, аз мога да се моля за нещо петнадесет минути и все още да се чувствам неудовлетворена; но ако съм водена от Святия Дух и се моля с Божиите молитви, аз мога да се помоля с две изречения и да се почувствам напълно удовлетворена.

Разбрала съм, че когато се моля с вдъхновени от Святия Дух молитви, те обикновено са по-опростени и по-кратки от моите. Те са директни, ясни и открити, и са конкретно по темата. Чувствам се удовлетворена, че задачата е изпълнена, когато се моля по Божия начин вместо по моя собствен начин. Когато се молим по нашия собствен начин, ние често фокусираме молитвата си върху плътски неща и обстоятелства, но ако сме водени от Бога, ние ще забележим, че често се молим за вечните неща като например за чистотата на мислите и мотивите ни и за по-дълбоки взаимоотношения с Бога. Помолете Бог да ви научи как да се молите с Неговите молитви, вместо с вашите собствени и ще се наслаждавате на молитвата много повече.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Молете се с Божиите молитви, а не с вашите молитви.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon