Да се приемем такива, каквито Бог ни е създал

Да се приемем такива, каквито Бог ни е създал

… [Не просто желайте мирни отношения с Бога, с ближните си и със себе си, а се стремете към тях!] 1 Петър 3:11 (ударението е добавено)

През годините на моето служение открих, че много хора не се харесват. Те отхвърлят себе си! Това е много по-голям проблем, отколкото си мислим. Със сигурност не е Божията воля децата Му да са против себе си. По-скоро това е един от опитите на Сатана да ни направи нещастни и да ни попречи да обичаме другите.

Ако не се разбираме със себе си, няма да се разбираме и с другите. Ако отхвърляме себе си, може да ни се струва, че и другите ни отхвърлят. Взаимоотношенията са жизненоважна част от живота ни. Начинът, по който възприемаме себе си, е определящ фактор за нашия успех във взаимоотношенията и живота ни. Трябва да бъдем напълно уверени в Христос!

Нашата представа за себе си е картината, чрез която се изобразяваме вътрешно. Ако това, което виждаме, не е здравословно и не е съобразно с Писанието, ще бъдем подвластни на страха, несигурността и различните погрешни схващания за себе си.

Бог ни обича и иска да приемем Неговата любов. И благодарение на Неговата любов, ние можем да обичаме себе си по един здравословен и балансиран начин. Ние сме Божии деца – хора, които са обичани и приети и чрез Неговата благодат биват освещавани ежедневно!


Исус дойде, за да донесе възстановяване в живота ни. Едно от нещата, които Той дойде да възстанови, е здравословната, балансирана представа, която трябва да имаме за себе си.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon