Да се справим с разочарованието

И така, покорявайте се на Бога, но се противете на дявола и той ще бяга от вас. –ЯКОВ 4:7

Много християни си стоят отстрани обезсърчени и депресирани, без да участват в живота, защото не са се научили как да се справят с разочарованието. Обаче Божията воля за вас не е да живеете един разочароващ, депресиран или обезсърчен живот днес – или когато и да е.

Част от земното служение на Исус беше да ходи в помазанието на Святия Дух и да избавя всички онези, които бяха потиснати от дявола. Разочарованите хора навсякъде намират нова надежда, когато се срещнат със силата на Исус. Същата тази сила е на наше разположение днес.

Използвайте тази сила, за да защитите себе си от разочарованието, като се фокусирате върху Бога, размишлявате за Неговите обещания, изповядвате Неговото Слово и като се покорявате и предавате вашата ситуация на Него в молитва. Чрез Исус вие можете да попречите на опитите на врага да ви събори, като го смъмрите, за да не може да ви унищожи.

Когато дяволът започне да ви атакува, вие можете така добре да сте настроили духовните си сетива към Бога, че да сте способни да разпознаете какво се опитва да направи той, да му се противопоставите и да го накарате да побегне. Със силата, която Исус ни е дал, дяволът няма друг избор освен да избяга.

Молитва

Господи, неуспехите и нещата, които ни обезкуражават, ще идват в живота ми, но аз няма да остана разочарован. Докато съм настроен да общувам с Теб, аз ще се съпротивлявам на дявола и ще го гоня всеки път.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon