Да споделяме Неговото страдание

Да споделяме Неговото страдание

Понеже смятам, че сегашните (в този живот) временни страдания не заслужават да се сравнят със славата, която има да се открие за нас и във нас, и за нас, и с която сме удостоени! –РИМЛЯНИ 8:18

Като християни, на нас ни харесва мисълта да споделяме славата на Христос, обаче какво ще кажете за споделянето на Неговото страдание? Жертвата на Исус ни дава дара на вечен живот, и също така изобилен живот, докато сме тук, на тази земя. Но Библията ни учи, че ние трябва да минем през време на гонения, ако ще споделяме Неговата слава. Заслужава ли си? Според Римляни 8:18, определено си заслужава!

Ние имаме склонност да вярваме, че страдаме поради обстоятелствата около нас и само ако те се променят, ние бихме могли да действаме правилно. Но Бог иска ние да станем толкова зрели и стабилни, че да действаме правилно, дори когато нашите обстоятелства не са добри. Има различни нива на вяра и в повечето случаи ние искаме да използваме вярата си, за да се отървем от всички страдания. Но понякога Божият план е ние да упражняваме едно по-високо ниво на вяра, което ще ни преведе през житейските предизвикателства.

Твърде често ние сме изумени от Божията сила за избавление и пренебрегваме Неговата сила, която ни пази, укрепва и ни дава необходимата сила за живота. Исус обеща в Йоан 16:33, че Той ще ни даде Неговия мир по време на изпитанията в живота и силата, от която се нуждаем, за да ги победим. Аз днес ви насърчавам, ако минавате през време на страдание, укрепете се и бъдете силни, защото в Христос вие ще минете през него и ще споделите Неговата слава, която ще се открие!


Молитва

Господи, в Римляни 8:18 се казва, че моите настоящи страдания не са нищо в сравнение със славата, която идва от това да ходим с Теб. Аз искам да имам същото отношение. Благодаря ти за Твоя мир и за силата, с която ще мога да мина през всички изпитания, които идват по пътя ми!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon