Действа ли вашата вяра?

Действа ли вашата вяра?

Понеже в Христос Исус нито обрязването има някаква сила, нито необрязването, но вярата, която действа чрез любов. (ГАЛАТЯНИ 5:6)

Много хора смятат, че силната вяра е най-показателна за духовна зрялост, но аз вярвам, че най-достоверният тест за духовна зрялост е ходенето в любов.
Ходенето ни в любов засилва нашата вяра. Не можем да имаме добри взаимоотношения с Бога без да имаме вяра в Него, но любовта демонстрира, подсилва и изразява нашата вяра. Ако наистина обичаме Бога и имаме вяра в Него, ние ще обичаме и хората.

Днешният стих ни учи, че вярата действа чрез любов, а любовта не е абстракция, тя е действие. Всъщност Библията казва, че не можем да ходим в любов, ако видим брат в нужда, имаме всичко необходимо за да посрещнем нуждата му и не му помогнем (вж. 1 Йоан 3:17).

Исус също така казва, че целият закон и всички пророци се заключават в любовта, когато заявява: „Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум.“ Това е първата и най-голяма заповед. А втора, подобна на нея, е тази: „Да възлюбиш ближния си, както себе си.“ На тези две заповеди се крепят целият закон и пророците. (Матей 22:37–40). Исус дава този отговор на хората, когато Го питат коя заповед е най-важна. Те искат да знаят коя е най-важната заповед. И Той им дава същината на закона. „Искате да се подчинявате напълно на целия закон и на всички пророци? Тогава обичайте Мен и обичайте хората.“ Толкова е просто. Исус дава на хората да разберат, че ходенето в любов е ключът към богоугодния живот. Да се опитваме да ходим във вярата без любов е като да носим фенерче без батерия. Ние трябва да сме сигурни, че батерията на любовта ни е заредена по всяко време. В противен случай нашата вяра няма да действа!


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Бог е любов и колкото по-добре познаваме Него, толкова повече ще обичаме другите.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon