Да се научим да бъдем доволни във всяка ситуация

Да се научим да бъдем доволни във всяка ситуация

Не казвам това поради оскъдност, защото се научих да съм доволен (удовлетворен до степен, в която не се притеснявам и не се тревожа), в каквото и състояние да се намеря. –ФИЛИПЯНИ 4:11

Библията ни учи да бъдем доволни, независимо какви може да са обстоятелствата, в които се намираме. Апостол Павел пише: Не казвам това поради оскъдност, защото се научих да съм доволен, (удовлетворен до степен, в която не се притеснявам и не се тревожа) в каквото и състояние да се намеря.

Задоволството е решение да бъдем щастливи с това, което вече имаме. За съжаление, ние обикновено се научаваме да бъдем доволни, след като дълго време сме живели неудовлетворен живот, а накрая казваме: „Господи, аз не искам повече да живея по този начин“. Но не трябва да бъде така.

Вие можете да изберете и да бъдете доволни всеки ден. Това има много по-голяма стойност от всички материални придобивки и притежания, които изобщо може да придобиете през живота си.

Павел ясно заяви това, когато написа в 1 Тимотей 6:6, че благочестието, придружено с удовлетворение (това удовлетворение, което е чувството на вътрешна достатъчност) е голяма и изобилна печалба.

Какво със сигурност ще ни направи щастливи? Да избираме удовлетворението в Господа всеки ден. Да Му кажем: „Господи, аз искам само това, което Ти искаш да имам“ е единственият начин да имаме истински мир и дълготрайно щастие.


Молитва

Господи, аз искам само това, което Ти искаш за мен. Също като апостол Павел, аз избирам да бъда доволен във всички обстоятелства.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon