Духът на святост

Духът на святост

И [що се отнася до Неговата божествена природа], според Духа на светостта, беше открит Божият Син в сила [по поразителен, триумфален и чудотворен начин] чрез възкресението Си от мъртвите, Исус Христос, нашият Господ (Месията, Помазаникът). (РИМЛЯНИ 1:4)

В днешния стих Святият Дух е наречен Дух на святостта. Той е наречен с това име, защото е Божията святост и защото Неговата задача е да действа в тази святост у всеки, който вярва в Исус Христос като Спасител.

Бог иска и ни наставлява да бъдем святи (вж. 1 Петрово 1:15–16). Той никога не би ни казал да бъдем святи, без да ни даде помощта, от която се нуждаем, за да станем такива. Един нечестив дух никога не би могъл да ни направи святи. Затова Бог изпраща Своя Дух в сърцата ни, за да извърши в нас пълно и цялостно дело.

Във Филипяни 1:6 Павел ни учи, че Бог, Който е започнал добро дело в нас, е в състояние да го завърши и да го доведе докрай. Святият Дух ще продължи да работи в нас докато сме живи на тази земя. Бог мрази греха и винаги, когато го открие в нас, Той се заема да ни очисти от него.

Само този факт обяснява защо се нуждаем от Святия Дух, който живее в нас. Той е там не само за да ни води и напътства през този живот, но и за да работи незабавно в сътрудничество с Отец, за да премахне от нас всичко, което не Му е угодно. Той ще ни говори за нещата, които трябва да се променят, за да можем да растем в святост, и ще ни даде сили да направим промените, които трябва да направим.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Вие растете в святост, защото Духът на святостта живее във вас.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon