Живейте в мир с всички

Живейте в мир с всички

Ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всички човеци. –РИМЛЯНИ 12:18

Един от важните уроци, които съм научила, е „да се наведа, за да не се счупя“. В Библията се казва да бъдем готови да се приспособяваме към [хората и нещата]. И ако е възможно, дотолкова, доколкото зависи от нас, да живеем в мир с всички (Римляни 12:16, 18).

Преди да направя Божието слово приоритет в живота си и да реша да живея живот в покорство на Бога, всичко трябваше да става по моя начин. Аз не можех да се приспособявам и исках всички останали да се приспособяват към мен. Разбира се, това ми причиняваше още повече борби, страдание, спорове и стрес.

Сега вече съм се научила да се навеждам и да се покорявам. Не винаги е лесно за плътта да се предаде и да прави нещата различно от това, което съм планирала, но е по-лесно от това да бъда разстроена, ядосана и нещастна.

Ако искате да имате мир във вашите взаимоотношения, ще трябва да бъдете готови да се приспособявате.

Ако настоявате нещата винаги да стават по вашия начин, то това ще нарани хората около вас. Но когато вземете присърце насърчението на Павел да живеете в мир с всички, Святият Дух ще изпълни вашите взаимоотношения с Неговата радост и с мир.


Молитва

Святи Душе, помогни ми да се наведа и да се покоря, за да не се пречупя. Аз искам Твоя мир във взаимоотношенията си, така че днес избирам да се приспособявам към другите.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon