Живейте по Дух

Живейте по Дух

Вие не живеете по плът, а по Дух, ако [Святият] Дух на Бога [наистина] живее във вас… Но ако някой не притежава [Святия] Дух на Христос, той не е Негов. (РИМЛЯНИ 8:9)

Ние сме призовани да ходим по Духа или както се казва в днешния стих, да живеем „по Дух“. Вземането на решение да правим това е отправната точка, но мога да ви кажа от Божието слово и от опит, че се иска нещо повече от решение. Ходенето по Духа изисква дълбоко действие на Святия Дух в нашия живот. Той действа върху нас с Божието слово, което разделя душата и духа (вж. Евреи 4:12). Той също използва обстоятелствата, за да ни обучава да стоим твърдо и да ходим в любов по всяко време.
Тези неща, които сме призовани да правим, не ни се дават наготово, те трябва да бъдат изработени в нас. Точно както квасът или маята трябва да се замесят в тестото – така и Христос трябва да се вселява в нас.

Във Филипяни 2:12 апостол Павел ни учи да „изработваме“ спасението си със страх и трепет. Това означава, че трябва да си сътрудничим със Святия Дух когато Той извършва в нас делото си на разпъване на плътта или „умиране за себе си“. Павел казва: „Аз умирам всеки ден“ (1 Коринтяни 15:31). С други думи, той постоянно „умъртвява плътта си“. Павел не говори за физическа смърт, а за умъртвяване на своите желания и наклонности.

Ако наистина искаме да живеем по Духа, трябва да умъртвяваме нашите желания и пориви и да избираме Божията воля. Можем да разчитаме на Бога да ни води и искаме Той да може да разчита на нас да се подчиняваме.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Ако умрете за себе си, ще можете да носите живот за другите.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon