Високата цена на живота с ниско качество

Високата цена на живота с ниско качество

Понеже каква полза ще има човек, ако спечели целия свят, а живота си изгуби [своя благословен живот в Божието царство], или какво ще даде човек в замяна на своя [благословен] живот [в Божието царство]? –МАТЕЙ 16:26

Сатана ни изкушава да живеем живот с ниско качество, но Бог ни предизвиква да се издигнем по-високо. Една от най-лошите грешки, които можем да направим, е да станем самодоволни като си мислим, че това, което имаме в момента, си е добре, или е най-доброто, което можем да постигнем. Светогледът на ниските очаквания ни пречи, защото Бог може да направи чрез нас само онова, което ние вярваме, че Той може да направи.
Внимавайте да не се окажете на мястото „така съм си добре” в духовен аспект. Аз не искам да бъда на средно ниво, защото не служа на обикновен Бог. Бог е Бог на най-високото ниво, което превъзхожда всички други и аз искам да следвам Неговия пример. И както казва стихът по-горе, можем да спечелим всичко, което предлага този свят, и накрая да бъдем лишени от благословения живот, който Той има за нас.

Животът с ниско качество има висока цена. За нищо не си струва да се откажем от чудесния, спокоен, радостен, праведен, свят живот, който можем да имаме в Христос тук, на земята. Ако прекарате живота си като се противопоставяте на Божията воля и живеете по своя си начин, то вие живеете ниско качество живот.

Бог иска вие да бъдете благословени, но Той не иска вие сами да се опитвате да си доставяте необходимото. Той не иска вие да търсите неща или да поставяте неща преди Него като приоритет. Запомнете, че докато търсим първо Него и Неговото царство, всички благословения, които Той има запазени за нас, ще дойдат. А това означава да живеем високо качество на живот!


Молитва

Господи, аз не искам да се примирявам с ниско качество на живот. Помогни ми да държа фокуса си върху Теб, за да мога да живея високото качество живот на Твоето царство.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon