Позволете на Бог да ви води към живота

Позволете на Бог да ви води към живота

Положих пред вас живота и смъртта, благословенията и проклятията; затова изберете живота! (ВТОРОЗАКОНИЕ 30:19)

В Йоан 16:8 Исус казва, че Святият Дух ще „обвини и изобличи“ света за грях и за правда. Той не казва, че Святия Дух носи осъждане. Той казва, че носи „доказателство… за греха и за праведността“.

Святият Дух разкрива последствията от греха и от правдата, за да могат хората да разберат кой път да следват. Той прави разграничение между добро и зло, между благословения и проклятия и между живота и смъртта, така че хората да поискат от Бога да им помогне да изберат живота.

Хората, които живеят в грях, водят жалък и нещастен живот. От време на време се сблъсквам с хора, които съм познавала преди години и не съм виждала от дълго време. Някои от тях не са живели за Бога и грубия, суров начин на живот, който са избрали, им се е отразил зле. Горчивите, тъжните, нещастните избори, които са направили, са видими, защото грехът ги прави да изглеждат тъжни и често по-възрастни, отколкото са. Те са нещастни, негативни и недоволни хора, често изпълнени с горчивина, защото животът им не е бил добър. Те не осъзнават, че животът им е пряк резултат от лошите избори, които са направили.

Резултатът от греха може да се наблюдава навсякъде. Разликата между тези, които обичат и служат на Бога и тези, които не го правят, става съвсем ясна. Бог ни умолява да направим правилен избор, за да имаме живота, който Той желае за нас. Пред всеки от нас има два пътя: широк път, който води към грях и унищожение и тесен път, който води към живот (вж. Матей 7:13–14). Насърчавам ви днес да изберете живота, както и всеки ден.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Добрият избор се превръща в добър живот.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon