Животът ни е по-щастлив, ако имаме смелост да се изправим пред истината

Животът ни е по-щастлив, ако имаме смелост да се изправим пред истината

Изпитвайте и оценявайте себе си дали сте във вярата и дали принасяте подходящите за нея плодове. Или не можете да прецените и да утвърдите себе си [не Христос], освен ако не сте порицани? –2 Коринтяни 13:5

Никой не може да бъде освободен от проблема, докато не е готов да признае, че има такъв. Акохоликът, зависимият от наркотици, или всеки, който е изгубил контрол над живота си, е обречен да страда докато не намери смелостта да каже: „Аз имам проблем и имам нужда от помощ, за да го разреша“.

Въпреки че нашият проблем може да присъства в живота ни поради нещо, което са ни причинили против волята ни, ние не трябва да позволяваме той да постоянства, да расте и да контролира целия ни живот.

Това, което сме преживели в миналото си, може да ни е направило такива каквито сме, но ние не трябва да си оставаме такива. Можем да поемем инициативата, като предприемем необходимите стъпки, за да променим нещатa в положителна посока – и можем да го направим с много помощ от Святия Дух.
Какъвто и да е вашият проблем, вие трябва да се изправите лице в лице с истината и да поемете лична отговорност.

Библията казва, че трябва сами да преценяваме себе си. Това може да изглежда плашещо, но Исус Христос живее във вас и може да ви помогне да преодолеете всеки проблем от вашето минало.

Изправете се пред истината – това може да бъде началото на един по-щастлив живот за вас!


Молитва

Святи Душе, аз не искам да живея, като отричам проблемите си и се страхувам от тях. Аз избрах да преценявам себе си и да стигна до дъното на тези проблеми, защото зная, че Ти можеш да ми помогнеш да ги преодолея и да имам един по-щастив живот.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon