Жизнена необходимост

Жизнена необходимост

Едно нещо съм поискал от Господа, това ще търся, ще изследвам [настойчиво], ще изисквам: да живея в дома Господен [в Неговото присъствие] през всичките дни на живота си, за да гледам и да се взирам в красотата [в благата привлекателност и прелест] на Господа и да размишлявам, да обмислям и да изследвам, и да Го търся в храма Му. (ПСАЛОМ 27:4)

Ако желаем да чуваме от Господа, то тогава приоритет в живота ни трябва да бъде да Го търсим. В стиха за днешния ден Давид обобщава, като посочва единственото нещо, което искаше да има в живота си. Той искаше да има Божието присъствие в своя живот, защото за него то беше от жизнена необходимост.

Давид се радваше на много възможности за успех и придобиване на увереност. Чрез Божието присъствие, което му даваше сили, той уби лъв и мечка с голи ръце, уби и внушителен гигант само с една прашка и пет малки камъка. Бог избра това обикновено овчарче да стане цар на Израил, въпреки че той беше най-малкият брат в семейството на много по-видни и бележити мъже от него. Славата и богатството, които той придобива впоследствие, му предоставят всичко, за което повечето хора смятат, че носи удовлетворение.

Стремежът на Давид за повече от Бога, дори след като е преживял Божието присъствие по много начини, би трябвало да ни накара да осъзнаем, че трябва да търсим Бога, без значение на колко победи сме се радвали. В крайна сметка, дори Давид имаше нужда да познава Бога по-интимно. Вярвам, че ние трябва постоянно да имаме желание за близко и интимно взаимоотношение с Бога и да търсим това с цялото си сърце.

Много хора искат Бог да ги води, но те не искат да се откажат от някои неща, за да чуят Неговия глас. Но Давид се ограничи от всичко, което искаше, до едно единствено нещо – повече от Бога във всички дни на живота си. Псалом 27:4 стана любимият ми стих и аз вярвам, че единственото нещо, което удовлетворява копнежа вътре в нас е днес да познаваме Бога повече и по-близо, отколото сме Го познавали вчера.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Търсете да преживеете „повече от Бога“ в живота си – днес и всеки ден.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon