Запазете нещата прости

Запазете нещата прости

Но се боя да не би, както змията измами Ева с хитростта си, да се разврати умът ви и отпадне от простотата и чистотата, която дължите на Христос. (2 КОРИНТЯНИ 11:3)

Бог наистина иска нашето взаимоотношение и общуване с Него да бъде просто, но дяволът е изкривил мисленето ни относно молитвата, защото той не само знае каква сила има в молитвата, но знае и колко лесно за нас би трябвало да бъде да се молим.

Просто се запитайте: Защо Бог би ни създал за общуване и приятелство с Него, а след това би го усложнил? Бог не е усложнил нищо, Той е създал за нас един прост и приятен начин да се молим и да се наслаждаваме на времето, прекарано с Него. Сатана иска ние да вярваме, че молитвата трябва да отнема дълго време и че трябва да следваме специфична формула. Той обгражда молитвата с правила и правилници и краде творчеството и свободата, на която Бог желае да се наслаждаваме, докато се молим. Той се опитва да ни попречи да имаме вяра и да ни убеди, че ние всъщност не сме достатъчно достойни, за да говорим с Бога и че не можем да чуваме Божия глас.

Когато се молим, дяволът винаги се опитва да ни осъди като ни казва, че ние не се молим достатъчно или по правилния начин, и че нашите молитви не водят до промяна. Той също така се опитва да ни отвлича вниманието, когато се молим. По тези причини хората често чувстват, че молитвата е много трудна и не постига никакъв резултат, така че рядко се молят.

Общо взето много хора изглежда са притеснени и неудовлетворени от молитвения си живот, но това може да се промени. Ние можем да се молим простичко, от сърце, с прочувствени молитви на вяра и да бъдем сигурни, че Бог ни чува и отговаря.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Запазете нещата простички, не ги усложнявайте излишно!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon