Бог може да ви освободи от затвора на вашето минало

Бог може да ви освободи от затвора на вашето минало

Духът на Господа е на Мене, защото Ме е помазал да благовестявам на сиромасите; пратил Ме е да проглася освобождение на пленниците и проглеждане на слепите, да пусна на свобода угнетените… –ЛУКА 4:18

Аз произхождам от семейство, в което имаше насилие и израснах в семейство, което не функционираше нормално. Детството ми беше изпълнено със страх и мъка.

Като млад човек, който се опитваше да живее за Христос и да следва християнския начин на живот, аз вярвах, че моето бъдеще винаги ще бъде помрачено от минало ми. Аз си мислех: Как може някой, който има такова минало, каквото имам аз, изобщо някога да бъде наистина добре? Това е невъзможно!
Но Исус каза: Духът на Господа е върху Мене… той ме е изпратил да възвестя свобода на затворниците… Исус дойде да отвори вратите на затвора и да освободи пленниците.

Нямаше как да имам напредък, докато не осъзнах, че Бог искаше да ме освободи от затвора на моето минало. Аз трябваше да повярвам, че нито моето минало, нито моето настояще определят моето бъдеще, освен ако аз не му позволя. Трябваше да позволя на Бога чудотворно да ме освободи.

Може да сте имали нещастно минало, което продължава да влияе на вашето настояще по един негативен и депресиращ начин. Но аз ви заявявам смело, че вашето бъдеще не трябва да бъде определено от вашето минало или от вашето настояще! Позволете на Бога да скъса веригите на вашето минало.


Молитва

Господи, аз вярвам, че Ти си по-силен от моето минало. Аз приемам свободата, която Ти ми даваш и искам да живея според плановете, които Ти имаш за мен.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon