Изберете Божиите стандарти, а не светските

Блажен онзи човек, който не ходи по съвета на нечестивите и в пътя на грешните не стои, и в събранието на присмивателите не седи… –ПСАЛОМ 1:1

Да живеем над упадъчния морал на обществото включва това какъв избор правим относно нашите разговори, начина, по който се обличаме, какво четем и какви телевизионни програми и филми гледаме. Това също така има връзка с нивото на почтеност, с което живеем личния си живот, как общуваме с другите хора и как се държим в нашия бизнес или професия.

Като християни, ние трябва да се насърчаваме един друг да живеем по Божиите стандарти и да се съпротивляваме на привличането от света. Един познат цитат ни предлага следния добър съвет: „Внимавайте какви са мислите ви, защото те стават думи. Внимавайте какви са думите ви, защото те стават действия. Внимавайте какви са действията ви, защото те стават навици. Внимавайте какви са навиците ви, защото те стават характер. Внимавайте какъв е характерът ви, защото той се превръща във ваша съдба.”

Един от Божиите най- големи дарове за човечеството е свободната воля да правим избор. Ако искаме да се радваме на благословенията, които Той има за нас, трябва да направим избор за онзи стил на живот, който е в съгласие с Неговото Слово и е съвместим с ценностите на Словото, а не избор, който отразява постоянно разрушаващите се ценности на света.

Насърчавам ви да вземете решение да служите изцяло на Бога, като поставяте Него на първо място във всичко, което правите.

Молитва

Господи, аз не искам да живея по светските стандарти. Ще поставя Теб на първо място в живота си, защото зная, че Твоите пътища са най-добрите.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon