Изберете да се предадете на Бога

Изберете да се предадете на Бога

Защото които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Неговия Син. (РИМЛЯНИ 8:29)

Според днешния стих, една от Божиите цели в нашия живот е да ни направи подобни на Исус и да станем като Него. Той иска ние да продължаваме да ставаме подобни на Исус в нашите мисли, в нашите думи, в начина, по който се отнасяме с другите хора, в личния си живот и в действията си. Да станем като Исус не се случва за един ден; това е процес, който ние трябва да изберем да приемем.

Спомнете си вчерашния стих – Римляни 12:1: „И така, моля ви, братя, поради Божиите милости да вземете решение да представите телата си…” Това означава, че ние трябва да вземем съзнателно решение да предадем себе си на Бога. Бог ни е дал свободна воля и единственият начин някога да принадлежим напълно на Бога е да Му се предадем доброволно. Той никога няма да ни насилва да Го обичаме или да Му служим. Той ще ни говори, ще ни води, ще ни напътства и ще ни подбужда, но винаги ще оставя на нас решението да се предадем.

Бог е създал човешки същества, а не роботи и Той няма да се опитва да ни програмира да се държим по определен начин, защото ни е дал свободата сами да избираме – и Той иска да изберем Него. Иска ние по собствено желание да предаваме живота си и себе си на Него всеки ден и да казваме: „Господи, да бъде Твоята воля, а не моята”. Тази кратка и проста молитва е изключително мощна, когато наистина имаме предвид това, което казваме и то представлява един вид онова пълно предаване, което Бог изисква. Ако Бог ви е говорил или работи във вас за нещо, аз ви насърчавам да не отлагате повече това да Му се предадете. Изберете да се покорите на Неговия глас и се предайте днес. Помолете Го да бъде вашата Сила и запомнете, че чрез Него вие можете да направите всичко.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Изберете да се предадете на Бога.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon