„Изкушени” да правим добро

„Изкушени” да правим добро

Затова който мисли, че стои [който се чувства сигурен, че има непоколебим ум и че стои здраво], нека внимава да не падне [в греха]. –1 КОРИНТЯНИ 10:12

Едно от нещата, което ни изкушава да съгрешаваме, е да мислим, че сме нещо повече от другите и поради това да се доверяваме прекалено много на себе си. Това е отношение, което се насърчава от нашия враг. Ние се възгордяваме и си мислим, че сме си добре така, но тогава Сатана ни изкушава и ние съгрешаваме.

Сега, следващото изявление може да ви шокира: Трябва да знаете, че има и добър вид изкушение. Ние трябва да осъзнаем, че Сатана ни изкушава да вършим зло, но в известен смисъл Бог ни изкушава да вършим добро.

Всеки път, когато врагът постави пред вас някакъв лош избор, Бог винаги има един добър избор подготвен за вас.

Когато изкушението да съгрешите изглежда непреодолимо, спомнете си, че Святият Дух, който е много по-силен от врага, също иска да ви завладеее, но по един добър начин. Той иска да ви повлияе да вършите велики неща, ако Му позволите.

Бог се опитва да спаси живота ни. Той иска да ни укрепи, така че без значение какво се случва, ние да бъдем запазени и защитени под Неговата закрила. Когато Бог ви изкушава да правите добро, най-доброто нещо, което можете да направите, е да се подчините.


Молитва

Святи Душе, аз искам да слушам и да се покорявам на Твоите добри „изкушения“. Когато врагът се опитва да ме накара да се спъна, покажи ми каква е Твоята воля и Твоят начин, които мога да последвам вместо това.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon