Бог може да използва и най-големите изпитания за ваше добро

Бог може да използва и най-големите изпитания за ваше добро

Вие наистина намислихте зло против мене; но Бог го намисли за добро, за да действа така, че да спаси живота на много хора, както и стана днес. –БИТИЕ 50:20

Преди време Бог говори на сърцето ми: Джойс, ти не виждаш по-далече от носа си (което не е много далече) и смяташ, че всичко, което не ти изглежда добро, не е добро. Но аз виждам всичко от началото до края, защото Аз съм Началото и Краят и зная много неща, които ти не знаеш.

Ние знаем отчасти… но Бог знае всичко.

В Битие 50:20 Йосиф говори на братята си, които жестоко бяха злоупотребили с него. Когато го хвърлиха в ямата и го продадоха в робство, те си мислеха, че действат срещу него, но в действителност Бог имаше план да използва тези изпитания, за да може да издигне Йосиф до позиция, в която той имаше голямо влияние.

Понякога нещата, за които си мислим, че са ужасни, накрая се превръщат в благословение. Най-голямото изпитание може да изгради във вас най-голямата вяра. Вие може да сте на дъното на ямата, но Бог има план да използва тази яма, за да ви издигне и да влезете в Неговото призвание за вашия живот. Запомнете, Бог може да види всичко и Той ще използва тези изпитания за ваше добро.


Молитва

Господи, аз не мога да видя „по-далече от носа си”, но Ти се доверявам, защото зная, че Ти виждаш всичко. Вярвам, че Ти можеш да вземеш моите изпитания и да ги изработиш за мое добро.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon