Изповядвайте Словото

Изповядвайте Словото

Езикът ми ще говори за словото Ти, защото всички Твои заповеди са правда. (ПСАЛОМ 119:172)

Божието слово е истинско съкровище. То е пълно с мъдрост, насоки, истина и всичко, от което се нуждаем, за да живеем целеустремен и успешен живот в сила. Ние трябва да въплъщаваме Словото в нашите молитви, като го изповядваме за всяко обстоятелство и всяка ситуация. Думата изповядвам означава „да казвам същото“, така че когато изповядваме Словото, ние казваме същите неща, които Бог казва; ние се съгласяваме с Него. Ако наистина искаме дълбоки и вълнуващи взаимоотношения с Бога, трябва да сме в съгласие с Него, а нищо не помага за това повече от изповядването на Словото. Нашата изповед засилва знанието ни за Божието слово и нашата вяра в Бога, което прави молитвите ни по-точни и по-ефективни.

За да изповядваме Словото, трябва да го познаваме. За да се съгласим с Бога, трябва да знаем какво е извършил и какво е казал. Често срещам хора, които молят Бог да им даде нещо, което вече имат или да ги направи нещо, което те вече са. Тогава ми се иска да им кажа: „Престанете да се молите така! Бог вече е извършил делото, за което Го молите“. Няма нужда да Го молите да ви благослови, защото вече го е направил. По-добре ще е да кажем: „Боже, благодаря Ти, че според Твоето слово аз съм благословен”. Напълно ненужно е да се молим за нещо, което Той вече ни е дал. Когато ние се молим на Бога с Неговото Слово или Му припомняме Неговите обещания, ние почитаме Неговото Слово и си припомняме думите Му. Всеки път когато изговаряме Неговото Слово, от небето се освобождава сила, която извършва промяна на земята!


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Божието слово, което излиза от устата ви с вяра, е една от най-могъщите сили на небето и на земята.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon