Изучавайте Божието слово, слушайте Божия глас

Изучавайте Божието слово, слушайте Божия глас

Учи се и се старай да се представиш одобрен (тестван чрез изпитания) пред Бога работник, който няма от какво да се срамува, като анализираш правилно и излагаш точно [боравиш правилно и умело преподаваш] Словото на истината. (2 ТИМОТЕЙ 2:15)

Всеки, който иска да чува Божия глас, трябва да изучава Божието словото като ученик. От всички други начини, по които Бог би избрал да ни говори, Той никога не би противоречил на писаното Слово, което първоначално е наречено с гръцката дума логос. Неговото изговорено слово на гръцки език се нарича рема. Бог специфично и конкретно ни напомня Неговия логос за всяка ситуация. Ние може да не открием дума по дума на страниците на Библията Неговата рема (изговореното слово към нас), но неговите принципи винаги ще бъдат подкрепяни от писаното Слово. По този начин Библията потвърждава дали това, което чуваме е от Бога, или не е от Него.

Например логосът, писаното Слово, не ни казва кога да си купим нова кола или какъв вид кола да си купим. На нас ни е необходимо словото рема за това. Въпреки че Словото не ни дава конкретни инструкции за купуването на кола, то ни говори много за мъдростта. Ако си мислим, че сме „чули”, че би трябвало да купим определен вид кола и после осъзнаем, че толкова голяма покупка би ни вкарало в голям дълг за няколко години, ние лесно можем да видим, че купуването на тази кола не би било мъдро и гласът, който сме чули, не е бил Божият глас.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Логос + рема = мъдрост

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon