Изцеление На Наранените Емоции

Изцеление На Наранените Емоции

Духът на Господа ЙЕХОВА е на мене; защото ГОСПОД ме е помазал и ме е подготвил да благовествам на кротките, пратил ме е да превържа и да изцеля съкрушените сърца,да проглася освобождение на [физическите и духовните] пленниците и отваряне затвора на вързаните. Исая 61:1

Емоционалното изцеление е важна част, защото вътрешният ни живот е много по-важен от нашия външен живот. Римляни 14:17 ни казва, че Божието царство не е ядене и пиене (нито външните неща), а еправда, мир и радост в Святия Дух (вътрешни неща). Също Лука 17:21 ни казва, че Божието царство е вътре в нас.
Поради малтретирането, на което бях подложена като дете, аз бях „емоционален затворник” за дълъг период от време, но Бог ме изцели и ме преобрази с Неговата любов. Той ще направи същото и за вас!

В Исая 61 глава Господ казва, че е дошъл да изцели сърцесъкрушените. Вярвам, че Той има предвид онези хора, които са наранени вътрешно, онези които са съкрушени и наранени вътре в себе си. Исус иска да ви изведе от емоционалното упостошение и да ви заведе в място на изцеление, цялост и близост до Бога. Поканете Го във всяка област на сърцето и душата си и нека изцелителното дело да започне!


Бог ще ви срещне, където и да сте, и ще ви помогне да стигнете до там, където трябва да бъдете.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon