Има сила в Божието слово!

Има сила в Божието слово!

(Думите ми) да не се отдалечат от очите ти. Пази ги дълбоко в сърцето си, защото те са живот за тези, които ги намират, и здраве за цялото им тяло. –ПРИТЧИ 4:21-22

Библията не е обикновена книга. Думите вътре в нейните страници са като лекарство за душата ви. Те имат силата да променят вашия живот, защото има живот в Божието слово!

Когато откриете силата и истината на Божието слово, ще започнете да виждате промени в живота си, които само тази истина може да донесе. Вие ще се научите как да разпознавате лъжите, с които врагът се опитва да ви атакува.

Ако отскоро сте започнали да изучавате Библията или се чувствате уплашени от нея, не си мислете, че трябва да я прочетете цялата наведнъж или да разберете всичко веднага. Имайте търпение към себе си. Важното е, че започвате отнякъде и сте решени да продължите докрай. Защото всеки път, когато изучавате Библията и обръщате внимание на това, което четете, вие научавате нещо.

В Притчи 4:20 се казва: Сине мой, внимавай в думите ми…. Това е важно да се разбере, защото да внимаваме е повече от това просто да четем – това означава да разсъждаваме върху Писанието или да се връщаме в мислите си отново и отново към него.

Докато прекарваме време да четем и да размишляваме върху Божието слово, и се учим да се съгласяваме с него преди всичко друго, ние ще бъдем изпълнени с живота и с изцелителната сила на Бога.


Молитва

Господи, благодаря Ти много за животворящата сила на Твоето Слово! Докато го чета и изучавам, научи ме на това, което искаш да знам и доведи Твоята изцелителна сила в живота ми.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon