Интимността носи свобода

Интимността носи свобода

От Себе Си нищо не върша (в Моята собствена власт), но каквото Ме е научил Отец, [точно] това говоря. (ЙОАН 8:28)

Питала съм Бога няколко пъти за определени ситуации, какво Той иска да направя, а Той ми отговаряше: „Направи каквото ти искаш”. Първия път, когато Го чух да казва това, аз се страхувах да повярам, че Бог би ми дал такава свобода, но сега знам, че Той ни дава все по-голяма и по-голяма свобода, когато ние израснем и станем духовно зрели.

Докато размишлявах за това осъзнах, че всичко, което трябваше да направя, е да помисля за моите собствени деца. Когато те бяха млади и неопитни, аз вземах всички техни решения вместо тях. Когато те станаха по-зрели, аз ги оставях да правят повече неща от тези, които искаха.

Те бяха около Дейв и мен достатъчно дълго време и започнаха да опознават нашите сърца. Сега всичките ни четири деца са пораснали и в повечето време правят това, което искат и изобщо много рядко вършат неща, които да ни нараняват, защото познават сърцата ни и действат подобаващо.

След като сме ходили с Бога в продължение на много години, ние започваме да познаваме сърцето Му, Неговия характер и Неговите пътища. Ако сме посветени на това да ги следваме, Той може да ни даде по-голяма свобода, защото ние сме станали „едно” с Него. Докато израстваме духовно, ние ще желаем все повече и повече да почитаме Бога и да отразяваме Неговото сърце във всичко, което правим. Духът ни става изпълнен с Неговия Дух и желанията ни започват да се сливат с Неговите.

В днешния стих четем, че Исус прави и казва само това, което Бог Отец Му е казал. Насърчавам ви да търсите такова единство с Бога, така че вие да не правите нищо от само себе си или според вашите собствени желания и сила, а да се наслаждавате на такава интимност с Бога, че вашите желания да станат едно с Неговите.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Нека Божиите желания да станат ваши желания.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon