Искайте, търсете и чукайте

Искайте, търсете и чукайте

Искайте и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте [с дълбоко уважение] и [вратата] ще ви се отвори. (МАТЕЙ 7:7)

Исус каза да искаме, да търсим и да чукаме. Ако никой не чука, няма да се отвори нито една врата. Ако никой не търси, никой няма да намери. Ако никой не иска, никой няма да получи.

Поради факта, че ние трябва да искаме, за да получим, нашите молби са много важни. Обаче, докато ние искаме и молим Бога, трябва да се уверим, че нашите молби не надминават нашето хваление и благодарение, защото ние не трябва да искаме повече от това, за което сме благодарни. Запомнете, че Филипяни 4:6 ни инструктира да „не се безпокоим за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба да изказваме прошенията си на Бога с благодарение“. Когато нашите искания и молби са в баланс с нашето хваление и благодарност, е чудесно и вълнуващо да отправяме молбите си към Бога. Наистина е така. Чудесно е да искаме нещо от Бога, да вярваме и да Му се доверяваме за него, а след това да гледаме как Той прави това да се случва в живота ни. Ние може да знаем в сърцето си, че сме получили отговора и никога не трябва да споменаваме искането си отново пред Бога, или може да чувстваме, че трябва да постоянстваме в молитва; и в двата случая можем да бъдем сигурни, че Бог обича да дава; Той обича да отговаря на нашите молитви, в Неговата мъдрост, на Неговото време и по Неговия начин. Така че не се колебайте да искате, да търсите и да чукате!


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Никога не допускайте молбите и исканията ви да надвишават вашето хваление и благодарение.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon