Исус е вашата канара

Защото колкото са Божиите обещания, всички те намират своето „Да“ [отговор] в Него [Христос]. Затова и ние произнасяме Амин (така да бъде) на Бога чрез Него [в Неговата Личност и чрез Неговото посредничество], за слава на Бога. 2 КОРИНТЯНИ 1:20

На няколко места в Библията, например в 1 Коринтяни 10:4, Исус е наречен Канара. А в Колосяни 2:7 апостол Павел ни казва, че трябва да бъдем вкоренени и утвърдени в Исус.

Ако корените ни са в Исус Христос, ние сме изпълнени с живот. Но ако търсим живот другаде, ще страдаме и ще съхнем.
Нищо и никой не може да бъде толкова солиден и надежден, колкото Исус. Ето защо е важно да насочваме хората към Него. Ние винаги сме склонни към провал. Но Исус Христос е победител. Възлагайте надеждата си изцяло и неизменно на Него. Не в човека, не в обстоятелствата, не уповавайте на нищо друго и на никой друг.

Ако не възложите надеждата и вярата си на Канарата на вашето спасение, вие вървите към разочарование, което води до обезсърчение и опустошение. Трябва да имаме толкова голяма увереност в Божията любов към нас, че пред каквото и да се изправим, дълбоко в себе си да знаем, че Той е с нас и никога няма да ни разочарова.


Ако не сме вкоренени в Христос и разчитаме на собствените си способности, ние сме обречени на провал. Без Бога сме безпомощни, а с Него няма нищо невъзможно за нас.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon