Исус не е фарисей

Исус не е фарисей

Който вярва в Него [държи се за Него, доверява Му се и уповава на Него], не е осъден [онзи, който Му се доверява, никога не подлежи на осъждение, защото няма никакво отхвърляне и осъждение за онзи, който вярва]; който не вярва, е вече осъден, защото не е повярвал в името на Единородния Божи Син. –ЙОАН 3:18

Бог желае да изцелява Своите хора от техните рани в миналото, причинени от отхвърляне. Той иска да знаете, че никога няма да ви отхвърли. Той казва в Матей 11:28: Елате при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя. Това се отнася за всички, които се трудят, като се опитват да бъдат съвършени, а след това, когато се провалят, наказват себе си с чувство на вина.

В Йоан 3:18 Исус говореше на хората, които се опитваха да живеят според закона на фарисеите. Изискват се много усилия, за да се угоди на фарисеите – а те все още са около нас и днес. Сигурна съм, че познавате такъв човек – някой, който ви предава следното послание: „Ще те приема, ако се представиш перфектно и ми угодиш. Ще те отхвърля и ще спра да те обичам, ако не го направиш.”

Исус не е фарисей. Той казва в Йоан 3:18, че онзи, който вярва в Него, никога няма да бъде отхвърлен. Вярвайте в Него, обичайте Го, дръжте се за Него, разчитайте на Него и Му се доверявайте. Тогава ще можете наистина да влезете в радостта на изобилния живот, който Той ви предлага.


Молитва

Господи, благодаря, че ме обичаш и че винаги ме приемаш. Аз вярвам в Теб, обичам Те, доверявам Ти се и уповавам на Теб с всичко в мен.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon