Кажете „Благодаря!”

Кажете „Благодаря!”

Славословете Господа, защото е благ, защото Неговата милост и благост траят до века! (1 ЛЕТОПИСИ 16:34)

Благодарението трябва постоянно да бъде част от живота ни. То е нещо, което създава атмосфера, в която Бог може да говори; то е един от видовете молитва и трябва да се излива от нас по естествен начин, който е чист и лесен. Ние можем да отделяме време всяка вечер и да благодарим на Бога за нещата, с които Той ни е помогнал през този ден, но също така трябва да продължаваме да изказваме обикновени молитви на благодарение всеки път, когато видим Той да работи в живота ни или да ни благославя. Например: „Господи, благодаря Ти за това, че спах добре” или „Господи, благодаря Ти, че при моето посещение при зъболекаря не ме болеше толкова, колкото очаквах“, или „Татко Небесен, благодаря, че ми помагаш да вземам добри решения днес”, или „Господи, благодаря, че ме насърчаваш”.

Бог винаги е добър към нас, винаги е верен и винаги работи усърдно в живота ни, за да ни помогне по всеки възможен начин. Ние трябва да отговорим като Му кажем, че Го ценим и оценяваме всичко, което Той прави за нас. Ние трябва да благодарим на Бога безмълвно вътре в сърцето си, както и да изказваме благодарността си на глас, защото това ни помага да осъзнаваме и да бъдем наясно каква е Божията любов, която Той проявява чрез добротата Си към нас.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Благодарете на Бога за двадесет неща днес, преди да Го помолите за нещо.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon