Какво е вярата?

…А [безкомпромисно] праведният ще живее чрез вярата си и чрез своята вярност.  –АВАКУМ 2:4

Вяра е дума, която ние много често използваме, но понякога може да направим това прекалено сложно. Вяра означава просто „вярване или пълно доверие”; думата също така предполага лоялност и посвещение.

Вярата не е голяма и сложна концепция, поради която ние тябва да се стресираме. Истинската вяра в Бога просто признава, че посланието за смъртта и възкресението на Исус е абсолютно вярно. Това се случва, когато кажем: „Не само че това има смисъл за мен, но съм готов да заложа живота си на него”.

Библията казва, че безкомпромисно праведният ще живее чрез вяра и вярност. Един от начините да дадем обяснение на определението „безкомпромисно праведен“ е да кажем, че това са онези хора, които са направени праведни чрез смъртта на Исус Христос на кръста.

Чрез вяра ние сме направени праведни и Бог се отнася към нас като към Негови собствени възлюбени деца.

Днес искам да ви насърча да се върнете към основата на вярата. И да знаете, че когато положите своята вяра в Него, вие сте направени праведни. Живейте чрез вашето доверие в Бога, Който се протяга към вас, за да ви достигне с отворени, любящи ръце, готов да ви приеме и да ви обича такива, каквито сте.

Молитва

Господи, аз съм толкова благодарен, че мога да положа вярата си в Теб и да стана „безкомпромисно праведен”. Днес аз живея чрез вяра в Теб.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon