Какво Мислите За Себе Си?

Какво мислите за себе си?

Там видяхме исполините [или великаните], Енаковите синове, от исполинския род; и пред тях на нас ни се виждаше, че сме като скакалци; такива се виждахме и на тях. ЧИСЛА 13:33

В Числа 13 глава четем как Моисей изпраща дванадесет мъже да разузнаят Обетованата земя, за да видят дали е добра или лоша. Десет от мъжете „представят зле земята“ (Числа 13:32). Те казват на Моисей: „Земята е добра, но в нея има великани!“ Освен това те наричат себе си „скакалци“, тоест вярват, че са незначителни и неспособни да победят врага.

Страхът, който изпитват от великаните, пречи на Божия народ да влезе в земята, която Бог им е обещал. Всъщност съгледвачите не са сломени от гигантите, а от лошата представа за самите себе си. Те виждат само исполините, не виждат Бога и не вярват, че с Него могат да извършат всичко, което е нужно за завладяването на земята.

Исус Навин и Халев са единствените, които имат правилно отношение. Халев казва на Моисей и народа: „Да вървим напред незабавно и да я завладеем, защото можем да я превземем“ (Числа 13:30). Те имат нагласата, която Бог иска да имат. Те вярват, че с Него всичко е възможно.

Бог беше планирал славно бъдеще за всички израилтяни, точно както го прави и за нас, но само тези, които имат правилно отношение към Бога и към себе си, ще влязат в този план и ще му се наслаждават.


Бог няма лошо отношение към вас затова и вие не бива да имате такова отношение към себе си!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon