Как да бъдем щастливи

Как да бъдем щастливи

Ако имаме дарби (способности, таланти, качества), които се различават според дадената ни благодат, нека ги използваме. (РИМЛЯНИ 12:6)

Всички ние сме надарени и удостоени с различни благословения, за да действаме в рамките на дарбите, които Бог ни е дал. Днешният стих казва, че трябва да използваме дарбите си според благодатта, която е върху нас.

Двама души може да бъдат надарени да поучават, но единият може да е по-силен учител от другия, защото има повече благодат от Бога за това призвание. Един човек може да бъде помазан от Святия Дух да ръководи огромна, успешна компания, докато друг може да бъде помазан и да му бъде дадена благодат да ръководи процъфтяващ малък бизнес. Защо? Защото Святият Дух разпределя дарбите на когото пожелае (вж. 1 Коринтяни 12:11). Той има причини за това, което прави, и ние трябва да Му се доверим. Трябва да сме благодарни за това, което ни дава, и да не позволяваме на гордостта да ни направи ревниви към чуждите дарби. Не можем да ходим в любов с хората и същевременно да завиждаме на дарбите им.

Съпругът ми би могъл да ревнува, защото Бог ми е дал учителска дарба, каквато не е дал на него. Дейв отдавна е осъзнал, че няма да бъде щастлив, ако се опитва да действа извън благодатта, която му е дадена. Ако се опитваше да бъде учител, щеше да изгуби радостта си. Дейв е помазан в областта на администрацията и финансите и неговата роля в нашето служение е също толкова важна, колкото и моята.

Ако искате да сте наистина щастливи, отдайте се на това, за което сте призовани и удостоени с благодат. Святият Дух ще ви говори за това, което трябва да правите, и ще ви помогне да разберете благодатта, която ви е дадена. Не завиждайте на другите, а ходете в любов към тях и във вярност към призванието и благодатта във вашия живот.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Вие сте страхотен човек с големи дарби и таланти и не е нужно да се сравнявате с когото и да било.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon