Как да видим изпълнени мечтите, които Бог ни е дал

Как да видим изпълнени мечтите, които Бог ни е дал

Иди при мравката…, която, макар че няма началник, надзирател или управител, приготвя храната си лете, събира яденето си по жътва. –ПРИТЧИ 6:6-8

Бог дава на Своите деца големи мечти, които да преследват в живота си. За да може тези мечти да се изпълнят, ние трябва да прекарваме време в обучение, като си сътрудничим с Бога в процеса на личностното ни развитие. Този процес включва време, решителност и усилена работа.

В съвременния свят ние сме свикнали с удобствата. Използваме автоматични миялни машини да мием чиниите си и прерални машини да перем и сушим дрехите си. Ние просто натискаме едно копче и машината започва да работи. Но в Божието царство нищо не е автоматично. Вие не можете да изпълните Неговите планове и цели, без да развиете и усвоите необходимите умения. В Притчи четем за мравката. Мравките компенсират малкия си размер с обикновена решителност, а ние можем да научим голям урок от тях: Ние също трябва сами да мотивираме и да дисциплинираме себе си.

Когато развивате този вид лична мотивация и дисциплина да живеете за Христос, вие ще станете такива, каквито Бог ви е създал да бъдете и също така ще доведете другите до познание за Него в този процес. Така че продължавайте да вървите напред, като израствате в решителност и гледайте как мечтите ви ще се сбъдват!


Молитва

Господи, аз искам да бъда такъв, какъвто Ти си ме създал да бъда и да изпълня мечтите, които Ти Си вложил в сърцето ми. Помогни ми да остана фокусиран върху Теб и да вложа времето, решителността и усилената работа, които са необходими, за да израствам в Христос и да изживея плановете, които Ти имаш за мен.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon