Ключът към Божието помазание

Ключът към Божието помазание

Това ще бъде за Мене свято миро за помазване… Човешка плът да не се помаже с него. (ИЗХОД 30:31–32)

Аз нямам нищо, което да предложа на хората, освен помазанието (присъствието и силата) на Бога, които са върху живота ми. Аз не съм интересна и екстравагантна; не пея и не правя други неща, които могат да развълнуват хората. Аз просто говоря истината за Божието слово. Аз предлагам библейското разбиране за това как да живеем в победа и как на практика да се покоряваме на Бога. Аз казвам на хората как да се променят, за да могат да се наслаждават повече на живота си и им казвам как да израстват духовно. Аз поучавам Божието слово по такъв начин, който помага на хората в ежедневния живот. По Божията благодат това служение достига до милиони хора по света, но аз трябва да имам Божието помазание, за да мога да правя това, което Той ме е призовал да върша – защото в противен случай няма да бъда от никаква полза за никого. Разбрала съм, че не бих могла да нося Божието помазание, ако не ходя в любов, защото Бог не помазва плътта (нашите собствени желания и егоистични мотиви или поведение).

Ние четем в днешния стих, че когато маслото за помазване беше изливано върху свещениците в Стария Завет, никаква част от него не можеше да бъде излята върху тяхната плът. Бог не помазва плътското поведение. Ние наистина трябва да ходим в любов, защото тя помага и увеличава помазанието върху живота ни. А помазанието е това, което ни дава сили и възможности да вършим онова, което Бог ни е призовал да вършим. Божието помазание е Неговото присъствие и сила, и именно то ни прави способни да вършим с лекота това, което никога не бихме могли да постигнем с никакво усилие от наша страна. Ние всички имаме нужда от Божието помазание. Човек не трябва да върши така наречената „духовна“ работа, за да има нужда от Божието помазание. Ние се нуждаем от него, за да бъдем добри родители, да имаме успешен брак, да бъдем добри приятели и буквално за всичко, което правим.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Божието присъствие и сила (помазанието) е онова, от което имате нужда, за да бъдете успешни във всичко.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon