Кръвта на Исус

Така е и писано: „Първият човек Адам стана жива душа (самостоятелна личност)“, а последният Адам (Христос) стана животворящ дух [връщайки мъртвите към живота]. –1 КОРИНТЯНИ 15:45

Концепцията за кръвта на Христос обърква някои хора, но без правилно разбиране за нея вярващите не могат да приложат силата ѝ.

Когато Адам съгреши, неговият грях беше предаден надолу чрез неговата кръвна линия. Давид признава тази истина в Псалом 51:5:

Ето, родих се в [състояние на] нечестие и в грях ме зачена майка ми [и аз също съм грешен].

Исус дойде да изкупи човечеството, да купи нашата свобода и да ни възстанови напълно до първоначалното ни състояние. Как изобщо би могъл да направи това с греховна кръв?

Исус е наречен последният Адам в 1 Коринтяни 15:45. Понеже е роден от Бога, а не от човек, има живот в кръвта на Исус и когато се прилага правилно, животът в Неговата кръв ще завладее и ще победи смъртта, която действа в нас чрез греха.

Бог иска да ни възстанови до мястото на власт, която е наша. Той вече е уредил всичко. Можем да кажем, че Той е „подписал и подпечатал сделката“. Цената за покупката е платена напълно. Ние сме купени с цена – със скъпоценната кръв на Исус.

Молитва

Господи, аз съм изкупен и освободен чрез кръвтта на Исус. Въпреки че бях роден в грях, кръвта на Исус ме е очистила. Благодаря ти, Господи!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon