Кръщението в Святия Дух

Кръщението в Святия Дух

И така, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага [блага, които са в тяхна полза] на децата си, колко повече Небесният Отец ще даде Святия Дух на онези, които искат и продължават да искат от Него! (ЛУКА 11:13)

Днешният стих обещава, че Бог ще даде Святия Дух на онези, които Го помолят. Вие може да помолите Бог да ви изпълни и да ви кръсти в Святия Дух точно сега, точно там, където сте. Ето една молитва, която може да искате да използвате:

„Татко Небесен, в името на Исус, аз Те моля да ме кръстиш в Святия Дух с всички доказателства, които съпътстват това да бъдем изпълнени с Духа. Дари ме със смелостта, която си дал на онези, които бяха изпълнени в деня на Петдесятница, както и с всички други духовни дарби, които Ти искаш да имам.”

Сега, вие може да искате да потвърдите вашата вяра, като кажете на глас: „Вярвам, че бях изпълнен със Святия Дух и аз никога повече няма да бъда същият.”

Ако сте се помолили с молитвата по-горе или с подобна на нея, чакайте от Бога тихо и вярвайте, че сте получили това, което сте поискали. Ако не вярвате, че сте го получили, тогава дори и да сте го получили, за вас ще бъде все едно че не сте. Искам отново да подчертая важността от това да повярвате, че сте получили, а не да вземате решение според това как се чувствате. През целия ден размишлявайте върху факта, че Бог живее във вас и чрез Него вие можете да направите всичко, което трябва.

Да бъдеш изпълнен със Святия Дух е едно от най-прекрасните неща, които изобщо могат да се случат на вярващите. Неговото присъствие ви дава кураж, надежда, мир, радост, мъдрост и много други чудесни неща. Търсете Го ежедневно с цялото си сърце.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Уверете се, че търсите Бога заради Него Самия и радостта от Неговото присъствие, а не само поради онова, което Той може да направи за вас.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon