Където и да ви заведе

Където и да ви заведе

А като закусиха, Исус каза на Симон Петър: Симоне Йонов, обичаш ли Ме повече, отколкото Ме обичат тези [другите – със разумно, целенасочено, духовно посвещение, както обичаш Бог Отец]? Каза Му: Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам. (ЙОАН 21:15)

В днешния стих виждаме, че Исус попита Петър: „Обичаш ли ме?“ Всъщност Исус зададе на Петър същия въпрос още два пъти. На третия път Петър се натъжи, че Исус продължава да му задава един и същи въпрос. Той каза: „Да Господи, ти знаеш че Те обичам”.

След това в Йоан 21:18 откриваме причината, поради която Исус питаше Петър дали Го обича: „Истина, истина ти казвам: Когато беше по-млад, ти сам се опасваше и ходеше, където си искаше; но когато остарееш, ще разтвориш ръце и друг ще те върже и ще те води, където не искаш“.

Бог ме предизвика с този стих, защото аз имах мой собствен план и ходих по моите собствени пътища. Ако ние наистина искаме Божията съвършена воля, Той може да ни помоли да вършим неща, които не искаме. Ако наистина Го обичаме, ние ще направим онова, което Той ни казва да направим и ще Му позволим да извърши волята Си в живота ни.

Когато Исус каза думите от Йоан 21:18, вярвам, че Той искаше да ни покаже, че когато сме били млади християни и по-малко зрели, отколкото сме сега, ние сме ходили, където сме искали. Като християни бебета във вярата сме вършили онова, което искаме. Но след като станем зрели християни, ние трябва да протегнем ръцете си и да предадем себе си на Бога. Трябва да сме готови да следваме Бога на места, където може да не искаме да отидем.

Нека бързо да последваме Бога, където и да ни заведе.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Ще кажете ли завинаги „да“ на Бога днес, въпреки че не знаете къде Той може да ви заведе?

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon