Лампа и светлина

Лампа и светлина

Твоето слово е светилник за краката ми и светлина на пътеката ми. (ПСАЛОМ 119:105)

Няма нищо по-свръхестествено от Божието слово, което ни е дадено чрез божественото вдъхновение на Святия Дух, Който говори чрез Своите пророци и ученици. Библията има отговор на всеки въпрос, който някога бихме имали. Божието слово е пълно със законите и принципите на живота, с истински истории за Божията милост към човешкото поведение и с много притчи, изпълнени с важни истини за всеки човек на Земята.

Библията е лично писмо до вас и мен. Тя ни казва всичко, което трябва да знаем. Може да има случаи, когато Бог ни говори нещо, което не е в някоя конкретна глава или стих, но ако Той наистина ни говори, то тогава онова, което чуваме, винаги ще бъде в съгласие с Неговото Слово. Бог ще ни говори и ще ни води във всяка ситуация, докато Го търсим чрез Словото. Когато имам нужда да чуя какво ми казва Бог за нещо специфично, Той често ми напомня за някой стих, който съвсем ясно ми дава отговор на въпроса, който съм задала.

Чуването на Божия глас (да бъдем водени от Святия Дух) през целия ден стана естесвен начин на живот за мен, откакто получих пълнотата на Святия Дух. Бог дава дара на Неговия Святи Дух на всеки, който иска (вж. Лука 11:13), и Святият Дух ни помага да разберем Божието Слово, за да можем да прилагаме неговата мъдрост в живота си.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Четете Божието слово като лично писмо, написано само за вас.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon