Липсващото звено

Липсващото звено

И ще излея върху Давидовия дом и върху жителите на Ерусалим Духа на благодатта, или незаслуженото благоволение и снабдяване… ЗАХАРИЯ 12:10

Посланието за Божията благодат е най-важното послание, с което Святият Дух ми е служил. Целият ми християнски опит беше борба, преди да науча за духовната сила на благодатта. Да учиш хората на вяра, а да не ги учиш на благодат – ето къде е „липсващото звено“ в живота на много вярващи.

Благодатта е силата на Святия дух, която ни е дадена, за да извърши делото си в живота ни – сила, която да доведе до трайна промяна. Тя е Божията сила, която ни се дава незаслужено. Чрез вяра ние получаваме Божията благодат. Вярата не е цената, с която се купуват Божиите благословения, а е ръката, която ги получава.

Дори само като чуя думата благодат и в мен идва мир. Винаги помнете, че когато се чувствате разочаровани, вие се осланяте на собствените си усилия и трябва да се обърнете към Божията сила. Благодатта ви дава сила и мир, а делата на плътта ви правят слаби и безсилни, разочаровани и неспокойни. Осланяйте се на Бога във всичко, което правите днес и всеки ден, защото без Него не можете да направите нищо (Йоан 15:5).


Приемете не само благодатта, която спасява, но приемете благодат, благодат и още благодат, за да можете да живеете победоносно и да прославяте Исус в ежедневието си.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon