Меки и чувствителни

Меки и чувствителни

Аз ще им дам едно сърце [ново сърце] и ще вложа вътре в тях нов дух; и като отнема каменното [неестествено закоравяло] сърце от плътта им, ще им дам сърце от плът [чувствително и откликващо на докосването на техния Бог сърце]. (ЕЗЕКИЙЛ 11:19)

В днешния стих Бог обещава да замени сърцето от камък със сърце от плът. С други думи, Той може да трансформира един човек със закоравяло сърце в чувствителен човек с меко сърце.

Когато предадем живота си на Бога, Той поставя дълбоко в нашата съвест чувството за това кое е правилно и кое погрешно. Но ако ние се бунтуваме срещу нашата съвест твърде много пъти, може да станем хора със закоравели сърца. Ако това се случи, трябва да позволим на Бог да омекоти сърцето ни, за да можем да бъдем духовно чувствителни към водителството на Святия Дух.

Моето сърце беше много закоравяло, преди да започна наистина да общувам с Бога. Това да бъда в Неговото присъствие редовно омекоти сърцето ми и ме направи много по-чувствителна към Неговия глас. Без да имаме чувствително сърце към докосването на Бога, ние няма да можем да разпознаем много от случаите, в които Той ни говори. Той говори нежно с тих и нежен глас, или с любезно убеждаване относно определена тема.

Когато човек е със закоравяло сърце, има опасност да наранява други хора и дори да не е наясно с това, че го прави, а това натъжава Божието сърце. Онези, които са със закоравели сърца и са заети да „вършат своите собствени неща” няма да бъдат чувствителни към Божията воля и към Неговия глас. Бог иска да омекоти сърцето ни с Неговото Слово, защото закоравялото сърце не може да чува Неговия глас или да получи останалите многобройни благословения, които Той иска да ни даде.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Поддържайте сърцето си меко и чувствително към Божия глас.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon