Мир

Мир

И Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус. (ФИЛИПЯНИ 4:7)

Аз съм написала няколко духовни размишления по темата как Бог води Своя народ чрез мир, но искам да го спомена още веднъж, защото това е много важно. Хората, които правят неща, за които нямат мир, имат нещастен живот и не успяват в нищо. Ние трябва да следваме мира.

Днешният стих ни уверява, че Бог ни води чрез мира. Ако вие правите нещо, например като гледане на телевизия, и изведнъж си изгубите мира за това, вие сте чули от Господа. Липсата на мир в тази ситуация означава, че това е Бог, който ви казва: „Изключи го. Това, което гледаш, не е добро за теб”.

Ако изгубите мира си, когато казвате нещо, Бог ви говори. И ако се извините веднага, ще си спестите много проблеми. Можете да кажете: „Съжалявам, че казах това. Не бях права да кажа това, моля простете ми”. Бог иска да бъде включен във всички наши решения. Един от начините, по които Той ни показва как се чувства относно това, което правим, е като ни дава мир в знак на одобрение, или като го оттегля при неодобрение.

Ако нямаме мир, ние не се покоряваме на Бога, защото не допускаме Божия мир да управлява като арбитър в нашето сърце (вж. Колосяни 3:15). Всеки път, когато изгубим своя мир, ние трябва да спрем и да бъдем чувствителни към това, което Бог ни казва. Мирът служи като компас в сърцето ни, посочвайки ни правилната посока. Точно затова Бог казва в Библията: „Търсете мир с всички и онова освещение и святост, без което никой [никога] няма да види Господа” (Евреи 12:14).


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Следвайте мира и това ще ви предпази от проблеми и неприятности.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon