Можеш да отидеш при Бога по всяко време

…в Когото имаме своето дръзновение и достъп (безусловен достъп до Бога със свобода и без никакъв страх), с увереност (кураж и смелост) чрез нашата вяра в Него.  –ЕФЕСЯНИ 3:12

Бог ни е дал позволение да се приближаваме смело до Неговия трон на благодат с увереност и без никакъв страх. Всъщност ние сме насърчавани в   Ефесяни 3:12 да отиваме при Него свободно.

Чрез нашето взаимоотношение с Христос Святият Дух винаги е с нас, в нашия дух. Но този стих ни казва, че поради това, че сме Божията праведност в Христос, ние можем да бъдем уверени, че Бог ни обича  и ни приема през цялото време, и когато се нуждаем от Неговата помощ и простителност, Той ни ги предлага щедро. Ние можем да се приближим при Него и да Го помолим за всяко нещо, всеки път когато имаме нужда от това.

Можем да  отиваме при Него и по 200 пъти на ден, ако искаме, като имаме привилегията да влизаме и излизаме  по всяко време. Бог дори не ни казва, че трябва да чукаме на вратата или да чакаме някой да ни каже „Влез“.

Да предположим, че вие имате приятел, който казва: „Знаеш ли какво? Можеш да идваш у нас всеки път, когато поискаш. Дори не трябва да чукаш, защото си добре дошъл всеки път, през деня или през нощта. Просто влизай!“

Сега, просто помислете… Бог ви казва същото нещо на вас, безусловно и безрезервно, което означава, че не трябва да внимавате или да се колебаете, или да се чудите дали все още сте добре дошли там. Това означава, че дори да правите някакви грешки или неща, които не трябва да правите, вие можете да се покаете от греховете си, да бъдете очистени в кръвта на Исус и да влезете смело в Неговото присъствие.

Молитва

Господи, изумително е да знам, че мога да дойда при Теб по всяко време и че Ти си винаги с мен. Аз съм толкова благодарен за тази привилегия и искам да Ти благодаря за това, че ме насърчаваш да дойда при Теб.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon