Молете се и се покорявайте

Молете се и се покорявайте

Ти си ми дал способността да чувам и да се покорявам. (ПСАЛОМ 40:6)

В продължение на много години аз исках Бог да ми говори, но исках да избирам на какво да се покорявам. Исках да правя това, което Той ми казва да направя, само ако беше лесно и ако си мислех, че е добра идея. Обаче ако не харесвах това, което чувам, аз действах като че ли то не беше от Бога!

Някои неща, които Бог ви казва, ще бъдат много вълнуващи. Други неща, които Той ви казва, може да не бъдат толкова вълнуващи, но това не означава, че те няма да бъдат за ваше добро, ако просто им се покорите. Например, ако Бог ви каже, че трябва да се извините, защото сте били груби към някого, няма да има смисъл да Му отговаряте: „Ами този човек също беше груб с мен!” Ако Му отговаряте с извинения, вие може да сте се молили и дори да сте чули Божия глас, но не сте се покорили.

Когато погледна назад към повече от три десетилетия, в които съм ходила с Бога и съм била в служение, трябва да кажа, че най-простото обяснение за успеха, на който се радваме, е че сме се научили да се молим, да чуваме от Бога и след това да правим това, което Той ни казва. През годините, когато съм търсила Бога и съм продължавала да вървя напред в онова, което чувствам, че Той ми е казвал да направя, мога да кажа, че това, което съм правила повече от всичко друго, е просто да се моля и да се покорявам. Невинаги ми харесваше да правя това, но то работеше.

Ако искате Божия план за вашия живот, аз мога да ви дам рецептата в най-основната й форма: молете се и се покорявайте. Бог ви е дал способността да направите и двете, и ако го правите постоянно, вие ще се движите точно по пътя на Неговата воля за вашия живот.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Молете се. Слушайте със сърцето си. Покорявайте се на онова, което чувате.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon